Phân tích hô hấp ký trên lâm sàng

Thời gian

11:30 - 13:00
Ngày 16 tháng 05, 2018

 

Mật khẩu: gsk123
Event number: 952 380 460

Hội thảo dành cho
nhân viên y tế

Chương trình dự kiến

11:30 - 11:35   Phát biểu khai mạc
    Đại diện VPĐD GlaxoSmithKline Pte Ltd tại TP. HCM
     
11:35 - 12:25   Phân tích hô hấp ký trên lâm sàng
    ThS. BS. Hoàng Đình Hữu Hạnh
    Khoa thăm dò chức năng Hô Hấp - Bệnh viện Đại Học Y Dược TP.HCM
     
12:25 - 12:30   Món Quà Hơi Thở Cho Bệnh nhân Hen
    DS. Phan Thị Thanh Hương
    VPĐD GlaxoSmithKline Pte Ltd tại TP. HCM
     
12:30 - 13:00   Thảo luận & Bế mạc
     
     
    Vui lòng đặt câu hỏi tại đây

Nhằm cải thiện chất lượng dịch vụ truyền tải thông tin khoa học của GSK, chúng tôi mong muốn nhận được những phản hồi của quý vị thông qua phiếu khảo sát tại đây.

 

Code: VN/SFC/0021/18 CCNB: 08/05/2018